Advanced Search

Sort by:

پنجمین قرار جملت با کمی فاصله از خاک وطن و در شهر مهمان‌پذیر استانبول برگزار شد.

«معاشرت در مهاجرت» مقدمه این سفر جملتی بود که رویداد صمیمانه ای در گرین کافه

چهارمین قرار جملت با کمی فاصله از خاک وطن و در شهر مهمان‌پذیر استانبول برگزار شد.

«معاشرت در مهاجرت» مقدمه این سفر جملتی بود که رویداد صمیمانه ای در گرین کافه

رویداد نخست، سفر، از ادراک تا مسواک

در اولین قرار جملت که در کافه فوتبال برگزار شد، در جمعی از یاران این

سومین رویداد، بازی، بردنی‌های دورهمی

سومین قرار جملت با موضوع «بازی، بردنی‌های دورهمی» این قرار در شهر تهران خیابان قائم

دومین قرار، بهانه‌های دهان پرکن

دومین قرار جملت در کافه فوتبال، با موضوع «بهانه‌های دهان پرکن» در حالی برگزار شد

ششمین جملت با چاشنی شنیدن، معاشرت، تجربه و املت.

یک صبح تابستانی هیجان‌انگیز در «دست دوم» با شنیدن روایت‌های متفاوت و جذاب از تجربه