عنوان رویداد بعدی:

-

00
Days
:
00
Hours
:
00
Minutes
:
00
Seconds

جملت جایی برای بهترین لحظات شما

املت یک سرمایه‌ی ملی‌ست، گره خورده به فرهنگ و تاریخ و امکانات. حالا این سرمایه قرار است ما را کنار هم جمع کند. تا ببینیم و بشنویم و از تجربه‌هایمان برای هم بگوییم. به سادگی همان املت که همه دوستش داریم.

شبکه‌ی رفقا

جملت محلی برای آشنا شدن با آدم‌های جدید و فرصت ساختن ارتباطاتی ارزشمند و اثربخش است.

1

از هر دری

جملت از زاویه‌های مختلف به دل‌مشغولی‌های همگانی نگاه می‌کند که ممکن است از حوزه‌های مختلفی انتخاب شده باشند.

3

با حرفه‌ای‌ها

در هر قرار جملت با متخصص‌ها و حرفه‌های آن حوزه هم‌نشین و هم‌کلام و هم‌سفره خواهیم بود.

2

لحظه‌های خوش

قراری که با املت شروع شود و با یادگیری و رفاقت به پایان برسد پر است از لحظه‌های به یاد ماندنی.

4

گوش کنید سخنرانان این جملت

شکوفه موسوی

روزنامه‌نگار

رضا امیرخانی

نویسنده‌

مجید بیاتی

ایران‌گرد

املت یک سرمایه‌ی ملی‌ست، گره خورده به فرهنگ و تاریخ و امکانات. حالا این سرمایه قرار است ما را کنار هم جمع کند. تا ببینیم و بشنویم و از تجربه‌هایمان برای هم بگوییم. به سادگی همان املت که همه دوستش داریم.

جزییات روز جملت را روی املت بنا کردیم چرا که باور داریم املت یک پلتفرم است

جملت را روی املت بنا کردیم چرا که باور داریم املت یک پلتفرم است؛ جامع و پذیرا.

9:30 - 10:30 املت خوری

اندر مواهب املت

جملت را روی املت بنا کردیم چرا که باور داریم املت یک پلتفرم است؛ جامع و پذیرا.

10.30 - 11.30 AM Workshop

Reinventing Experiences

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform

11.30 - 12.30 PM Workshop

Cultures of Creativity

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform

01.30 - 02.30 PM Workshop

Human Centered Design

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform

02.30 - 03.30 PM Workshop

A frontier for designers

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform

2.30 - 3.30 PM Seminar

Marketing Matters!

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform

3.30 - 4.30 PM Workshop

Reinventing Experiences

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform

4.30 - 5.30 PM Seminar

Cultures of Creativity

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform

6.30 - 7.30 PM Workshop

Human Centered Design

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform

5.30 - 6.30 PM Seminar

Little Tricks From The Dark Corners

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform

9:30 - 10:30 املت خوری

Marketing Matters!

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform

9.30 - 10.30 AM Seminar

Reinventing Experiences

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform

10.30 - 11.30 AM Workshop

Cultures of Creativity

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform

12.30 - 01.30 PM Workshop

Human Centered Design

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform

10.30 - 11.30 AM Workshop

Three Star Product Experiences

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform

آخرین اخبار

https://jomletevents.ir/author/jomlet/

از ادراک تا مسواک به روایت اهالی «جملت»

«جملت» جمعِ املتِ جمعه را بالاخره صبح جمعه ۲۰ خرداد در اولین قرار خود دورهم آورد تا به صرف

https://jomletevents.ir/author/jomlet/

دورهمی‌های جملت هربار بستری مشترک دارند: املت و معاشرت

دورهمی‌های جملت هربار بستری مشترک دارند: املت و معاشرت. اما هر بار حول موضوعی متفاوت شکل می‌گیرند. هرچند املت

https://jomletevents.ir/author/jomlet/

در قرار اول از سفر خواهیم گفت.

در قرار اول از سفر خواهیم گفت. با رفقایی که شاید خوب بشناسیم‌شان و می‌دانیم که حسابی اهل سفرند.

تـماس با ما