دومین قرار، بهانه‌های دهان پرکن

دومین قرار جملت در کافه فوتبال، با موضوع «بهانه‌های دهان پرکن» در حالی برگزار شد که علی عطار، آذین کریم‌زاده و مریم شبانی از غذا و هرآنچه درباره این سه‌حرفی جذاب، شنیدنی است برای هم‌نشینان‌مان گفتند.

در این قرار به رسم اولین بار و تمامی دفعات دیگر املت که همان همیشگی جملت ماست، روی میزهای این دورهمی قرار گرفت تا به این ضیافت صبحگاهیِ صمیمانه، طعم ببخشد.

و پایان این قرار نیز، یادگار همیشگی جملت به دست مهمانان قرارمان رسید.

  • Date : ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
  • Time : 10:00 am (Asia/Tehran)
  • Venue : تهران، خانه فوتبال