پنجمین قرار جملت با کمی فاصله از خاک وطن و در شهر مهمان‌پذیر استانبول برگزار شد.

«معاشرت در مهاجرت» مقدمه این سفر جملتی بود که رویداد صمیمانه ای در گرین کافه استانبول با مدیریت داوود صابری بود و بار دیگر منصور ضابطیان را به عنوان سخنران در این جمع داشت و سعید نصیری و الهه وفایی استانبول نشینان فارسی زبان، سخنرانان دیگر این دورهمی بودند و از تجربیات نحوه معاشرت دور از سرزمین مادری برای حاضرین در جمع سخن گفتند و این ضیافت صمیمانه هم شبیه دیگر رویدادها به همان شکل برگزار شد

در پنجمین قرار، داوود صابری، فرزاد کفیلی و فرزاد دزدمه که مقیم استانبول هستند طبق وعده‌مان، درباره «بیزنس در خاک غریب» برای هم‌نشینان گرین کافه حرف‌هایی شنیدنی و قابل توجه داشتند.
این رویداد هم از آن ظرف‌های همیشگی و املت همیشگی جملت بی‌بهره نبود.

  • Date : ۲۸ مرداد ۱۴۰۱
  • Venue : استانبول