speaker-photo

آتنا مقدم

نوشتن درباره «آتنا» هم سخته و هم آسون. آتنا در جملت نقش داره و نقش پررنگی هم داره، آتنا مشاور خوب ما در جملته اما «آتنا مقدم» که یکی از راویان قرار هفتم جملته، یکی از آدم حسابی‌های حوزه برندینگ محسوب میشه.
سال‌ها در مجموعه‌های مختلف فعالیت کرده و سال‌های زیادی هم فریلنسر بوده. شما استراتژی برند میخوای به آتنا بگو خوبش رو تحویل میده، تگ‌لاین میخوای به آتنا بگو، اسم میخوای به آتنا بگو.

نزدیکانش میگن اگه روی اوج باشه میتونه با یک جمله یک جمعی رو مدتها بخندونه. روی رفیقاش خیلی حساسه و معتقده « دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف
لیکن رفیق بر همه چیزی مقدم است».
در هفتمین قرار جملت، آتنا حرف‌های زیادی برای گفتن داره، حرف‌هایی که قراره در یک گفت‌و‌گوی دو نفره بیان بشه چون وقتی پای آتنا وسط میاد ما در فرم هم خلاقیت می‌بینیم.