speaker-photo

بابک کریمی

این یک راهنما برای رفاقت با «بابک کریمی» است:
- وقتی او را می‌بینید، به چشم‌هایش دقت کنید؛ برق و شوقی که در نگاهش می‌بینید را در کم‌تر چشمانی خواهید یافت.
- ‏برای پرسیدن هر سئوالی از او درباره سینما، زندگی، تاریخ ایتالیا، طبیعت ایتالیا، سینمای ایتالیا، زندگی در ایتالیا، سیلویو برلوسکونی، پاستا و هزار چیز دیگر خیلی عجول نباشید؛ خودش به وقتش برایتان خواهد گفت.
- ‏سعی کنید چیزی بگویید -جوکی، خاطره‌ای- که از ته دل بخندد. اما برای اثبات بامزه‌بودنتان به خنده‌های او استناد نکنید؛ او به هر چیز با نمک و بی نمکی همینطور از ته دل و زیبا می‌خندد.
- ‏سرش کلاه نگذارید و در رفاقت، مثل خودش با معرفت باشید؛ متاسفانه خیلی زود اعتماد می‌کند و در رودربایستی می‌ماند و با طنابتان به چاه می‌رود. گرچه از اول هم می‌داند که چه مار هفت خطی هستید.
- ‏فرقی نمی‌کند سینما یا زندگی یا هنر... از او یاد بگیرید که یک دقیقه کلاس رایگان او به ۶ ماه عمر بعضی‌ها می‌ارزد.
- ‏خیالتان راحت باشد که اگر حرف حق می‌زنید و تصمیم درست را گرفته‌اید، او تا آخر قصه کنارتان است.