از ادراک تا مسواک به روایت اهالی «جملت»

از ادراک تا مسواک به روایت اهالی «جملت»

«جملت» جمعِ املتِ جمعه را بالاخره صبح جمعه ۲۰ خرداد در اولین قرار خود دورهم آورد تا به صرف املت از تجربیاتشان از سفر بگویند و بشنوند.رضا امیرخانی، نویسنده و منتقد ادبی، منصور ضابطیان نویسنده و جهانگرد، شکوفه موسوی، خبرنگار…