اگر در قرارهای جملت شرکت کرده باشید، حتما بعد از صرف املت و معاشرت، تجربیات دیگران را از موضوعات مختلف شنیده‌اید. تجربیاتی که خوب یا بد آنها مهم نیست. این تجربه‌ها بیان می‌شوند و شاید شما هم آنها را از سر گذرانده باشید.
حالا یک خبر خوب برای هم‌قرارهایمان داریم.
جملت این بار می‌خواهد شما علاوه بر ادارک، یک تجربه‌گر هم باشید. همانجا در همان قرار !
می‌خواهیم دست به سفرنامه‌نویسی، آشپزی، چرم‌دوزی،  طراحی بازی و تجربیات بی تکرار دیگری بزنیم.
برای باخبر شدن از جزییات این “هم‌تجربه شدن همراه با معاشرت‌ها” حتما ما را دنبال کنید.