می‌گویند گاهی بساط عیش خودش جور می‌شود

 می‌گویند گاهی بساط عیش خودش جور می‌شود

می‌گویند گاهی بساط عیش خودش جور می‌شود، گاهی به صد مقدمه ناجور می‌شود. قرار اول جملت هم شامل همین بیت شد. ویروسی که در دو سال گذشته کنارمان مشغول آتش سوزاندن است دوباره تصمیم گرفته رنگ شهرهای روی نقشه را قرمز کند. برای ما هم هیچ‌چیز عزیزتر از رفقا و مهم‌تر از سلامتی‌شان نیست. به همین خاطر تصمیم گرفتیم قرار اول را کمی عقب بیندازیم؛ هرچند برای برگزاری‌اش شوق زیادی داشتیم.
حالا تا دوباره ویروس کمی بی‌خیال‌مان بشود و بتوانیم اولین جمع املت جمعه را کنار هم برگزار کنیم، عجالتا تصمیم گرفتیم هدیه‌ی کوچکی برای رفقای جملت بفرستیم: بساط املت. حالا که قرار است قرار اول جملت کمی دیرتر برگزار شود، چرا از املت صبح جمعه بگذریم؟
پس تا نوبت قرار دوباره جمع املت جمعه از راه برسه، حواس‌تان به ما و صفحه‌های جملت در فضای مجازی باشد. در همان صفحه‌ها کنارتان هستیم و همان‌جا باهم قرارهای بعدی را هماهنگ می‌کنیم.
امیدواریم خیلی زود، در قرار اول جمع املت جمعه، چشم‌مان را روشن کنید.