دورهمی‌های جملت هربار بستری مشترک دارند: املت و معاشرت

دورهمی‌های جملت هربار بستری مشترک دارند: املت و معاشرت

دورهمی‌های جملت هربار بستری مشترک دارند: املت و معاشرت. اما هر بار حول موضوعی متفاوت شکل می‌گیرند. هرچند املت و معاشرت پایه و اساس قرارهای جمع املت جمعه است، ولی موضوعی هم برای معاشرت داریم. موضوعی که ممکن است یک…
 در قرار اول از سفر خواهیم گفت.

در قرار اول از سفر خواهیم گفت.

در قرار اول از سفر خواهیم گفت. با رفقایی که شاید خوب بشناسیم‌شان و می‌دانیم که حسابی اهل سفرند. منصور ضابطیان جهانگردی است که دنیا را به سبک خودش دیده. روزنامه‌نگار، منتقد سینماست و اجرا، نویسندگی و تهیه‌کنندگی برای تلویزیون…