کسب و کار خودت را داشته باش

کسب و کار خودت را داشته باش

قرار پنجم جملت به گپ و گفت درباره تجربه کسب و کار در مهاجرت گذشت.  املت خوردیم، به تجربه‌های متفاوتی گوش دادیم و یاد گرفتیم که برای موفقیت شغلی در سرزمین جدید باید بیشتر تلاش کنیم. 
  معاشرت در استانبول 

 معاشرت در استانبول 

قرار چهارم جملت درباره معاشرت بود، در استانبول و گرین کافه قشنگ. در این قرار از فوت و فن برقراری ارتباط و درست کردن معاشرت‌های جدید و پیدا کردن دوست‌های تازه بعد از مهاجرت حرف زدیم و دورهم املت خوردیم.…