بازی‌های بردنی

بازی‌های بردنی

راویان جملت راست می‌گفتند! “بازی” آدم‌ها را دور هم جمع می‌کند. قرارهای جملت تا قرا. سوم حال و هوای خودش و مهمانانش را شناخته ، اما امروز جای هم خالی بود خیلی خندیدیم. مثل همیشه بی‌مقدمه رفتیم سراغ املت و…
 غذا بهانه شیرین دورهمی 

غذا بهانه شیرین دورهمی 

دومین قرار جملت با جمع املت جمعه به بهانه «غذا» شکل گرفت. در قرار دوم جملت، مریم شبانی از لذت خلق طعم‌های جدید حرف زد و لذت آشپزی رو در کشف طعم‌ها و ترکیب‌های متفاوت تعریف کرد. مریم شبانی روزنامه‌نگار است اما به شکلی  غذا پختن را روایت می‌کند که انگاری همان لحظه می‌توانی طعمش را حس می‌کنی. دومین راوی قرار دوم جملت، علی عطار بود مه هم فیلمساز است هم آشپز و حالا موسس یک رستوران خوب به اسم دست در تهران و از«ادراک» به عنوان یکی از دلایل اصلی موفقیت در آشپزی برای حرف زد. سخنران سوم قرار دوم  اما آذین کریم‌زاده بود؛ آذین رژیم درمانگر است و محور اصلی حرفش را بر «تعارف» در غذا خوردن گذاشت،جایی که ممکن است  به برنامه غذایی شما آسیب وارد شود! اگرچه آذین معتقد است رژیم غذایی بدون خطا، حتما دارای اشکال است.